Звіти про результати анкетування

  • ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. щодо рівня їх задоволеності освітнім процесом в ДУ «ІСЩЛХ НАМН» переглянути в PDF
  • ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, щодо дотримання академічної доброчесності аспірантів/пошукувачів ДУ «ІСЩЛХ НАМН» переглянути в PDF
  • ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, щодо якості освітньої програми в ДУ «ІСЩЛХ НАМН» переглянути в PDF
  • ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін у ДУ «ІСЩЛХ НАМН» переглянути в PDF
  • ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій у ДУ «ІСЩЛХ НАМН» переглянути в PDF
  • ЗВІТ про результати опитування працівників ДУ «ІСЩЛХ НАМН», зайнятих в освітньому процесі, щодо якості освітньої програми переглянути в PDF

Login Form