Метою діяльності наукової бібліотеки ДУ "ІСЩЛХ НАМН" є участь у становленні єдиного національного науково-інформаційного простору, як частини світового наукового середовища. 

Основне призначення - підтримка науково-дослідної діяльності Інституту шляхом створення необхідних умов для доступу до інформації, бібліотечних послуг та ресурсів.

Бібліотека традиційно виконує функції збирання, систематизації та зберігання наукових знань, до яких в сучасних умовах додається структурування інформації.

Бібліотека є підрозділом відділу науково-організаційної та патентно-інформаційної роботи.

Колектив

 

Завідувач відділу

РЕЙЗВІХ Ольга Едуардівна

Завдання бібліотеки

Забезпечення, організаційно та технічно, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування осіб, що навчаються та здобувачів наукового ступеню: магістрантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників.

Формування та збереження бібліотечного фонду у відповідності до профілю інституту та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Сприяння створенню академічного середовища, вільного від корупції та підтримка ідеї академічної доброчесності, процесів внутрішньої саморегуляції наукової спільноти.

Забезпечення високого рівня професіоналізму працівників бібліотеки, їхньої готовності до інновацій, навички з розвитку і підтримки інформаційних компетенцій користувачів.

Розвиток Web-сайту, електронного каталогу, ефективної присутності в соціальних мережах.

Напрямки роботи 

Основні напрямки роботи бібліотеки :

  • формування книжкового фонду та повнотекстових електронних ресурсів відповідно до профілю інституту та потреб користувачів;
  • вивчення інформаційних потреб користувачів усіх категорій;
  • забезпечення якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотеки застосовуючи як традиційні, так і інноваційні форми роботи;
  • вивчення та впровадження в роботу книгозбірні передових форм бібліотечної діяльності.

Нормативно-правова база

Login Form