РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

Курс нормативних дисциплін за спеціальністю аспірантури (270 годин)

Дисципліни за вибором загальної підготовки: