Положення:

Про гаранта освітньої програми спеціальності ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про порядок реалізації права на академічну мобільність ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про політику попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами освіти в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про комісію з питань медичної етики ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про проблемні комісії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про  порядок перевірки в  ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про первинну документацію ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про академічну доброчесність

Про наукові школи ДУ

Про апеляцію результатів підсумкового контролю 

Про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії 

Щодо корупції

Щодо видачі академічних довідок