Положення:

Про гаранта освітньої програми спеціальності ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про порядок реалізації права на академічну мобільність ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про політику попередження і боротьби із дискримінацією та сексуальними домаганнями в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачами освіти в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про комісію з питань медичної етики ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про проблемні комісії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про  порядок перевірки в  ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про первинну документацію ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Про академічну доброчесність

Про наукові школи ДУ

Про апеляцію результатів підсумкового контролю 

Про освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії 

Щодо корупції

Щодо видачі академічних довідок

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, обсяги державного замовлення, строки прийому документів, проведення вступних випробувань

Заява на ім’я голови Приймальної комісії (директора)

Програма вступних випробувань

Положення приймальної комісії

Про створення приймальної комісії

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на засідання Приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора наук / доктора філософії в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Додаток 1 Загальна характеристика дисертації

Додаток 2 Структура дисертаційної роботи

Додаток 3 Рецензія на матеріали планування теми дисертації

Додаток 4 Звіт про патентний дослідження

Додаток 5 Висновок ЕПК

Додаток 6 Висновок метролога

Додаток 7 Заява для затвердження індивідуального плану

Концепція стратегічного розвитку ДУ «ІСЩЛХ НАМН» на період до 2025 року

Надання платних послуг

Політика попередження і боротьби із дискримінацією, сексуальними домаганнями та булінгом в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про відділ епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, стоматології дитячого віку та ортодонтії

Положення про гаранта освітньої програми в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про дистанційне навчання в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про комісію із запобігання та врегулювання випадків, повяязаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та булінгом у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про куратора іноземного громадянина, який навчається в аспірантурі та докторантурі у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про лабораторію розробки та досліджень засобів гігієни ротової порожнини

Положення про наукові фахові видання у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про науково-дослідну лабораторію, відділ, відділення ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про науково-координаційний та патентно-інформаційний відділ ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про наукову бібліотеку ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траекторій здобувачами вищої освіти в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про приймальну комісію у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про проведення моніторингових заходів в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на засідання Приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі ДУ «ІСЩЛХ НАМН» в 2022 році

Стратегія розвитку в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Етичний кодекс співробітників та осіб, які працюють та навчаються у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Кодекс академічної доброчесності у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок превірки текстових документів та наявність академічного плагіату у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти доктора філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про комісію з питань етики у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про раду молодих вчених у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про стейкхолдерів освітніх програм у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №1 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №2 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №3 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №4 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №5 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №6 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №7 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №8 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Програма вибіркової дисципліни Критерії вибору метода знеболювання в дитячій стоматології

Програма вибіркової дисципліни Міні-імплантати і кістковий анкораж в ортодонтії

Програма вибіркової дисципліни Невідкладні стани, перша допомога на стоматологічному прийомі

Програма вибіркової дисципліни Протезування у дитячій стоматології

Програма вибіркової дисципліни Сучасний погляд на етіологію та патогенез основних стоматологічних захворювань та методи профілактики

Програма вибіркової дисципліни Сучасні аспекти клінічної ендодонтії

Програма вибіркової дисципліни Сучасні технології виготовлення зубних протезів із кераміки

Програма вибіркової дисципліни Сучасні хірургічні методи усунення дефектів у щелепно-лицевій ділянці

Програма вибіркової дисципліни Травма зуба у дітей та підлітків

Програма вибіркової дисципліни Хірургічні аспекти дентальної імплантації

Програма вибіркової дисципліни Щелепно-лицева хірургія в комплексному підході до лікування гнатичних форм прикуса

Програма вступних випробувань за спеціальністю Стоматологія

Програма навчальної дисципліни Стоматологія