Неформальна освіта

ДО ВІДОМА ВИКЛАДАЧІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (КВАЛІФІКАЦІЯ «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ») ДУ "ІСЩЛХ НАМН" ЩОДО МОЖЛИВОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

В рамках неформальної освіти є можливість пройти безкоштовний курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Курс доступний за посиланням  (https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/about).

Нагадуємо, що для здобувачів третього освітньо-наукового рівня освіти (кваліфікація «Доктор філософії»; спеціальність «Стоматологія») ДУ "ІСЩЛХ НАМН" є можливість визнання (перезарахування) результатів отриманих при проходженні навчання, отримуванні знань та компетентностей шляхом неформальної освіти. Перезарахуванню можуть підлягати результати навчання, отримані шляхом неформальної освіти, що за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як навчальній дисципліні в цілому, так і її окремому розділу (змістовому модулю), темі (темам), що передбачені робочою програмою освітнього компонента (силабусом).

Login Form