В ДУ "ІСЩЛХ НАМН" запроваджена система забезпечення принципів етики та академічної доброчесності як складова внутрішньої системи забезпечення якості. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

Нормативні документи, інструктивні листи, методичні рекомендації:

Інформаційні матеріали щодо основ академічного письма

Корисні матеріали та посилання:

АНКЕТУВАННЯ щодо дотримання академічної доброчесності

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність»:

Login Form