Нормативно-правова база

Положення:

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Оголошення про прийом документів для вступу в аспірантуру та докторантуру, обсяги державного замовлення, строки прийому документів, проведення вступних випробувань

Заява на ім’я голови Приймальної комісії (директора)

Програма вступних випробувань

Положення приймальної комісії

Про створення приймальної комісії

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на засідання Приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок затвердження індивідуального плану наукової роботи здобувача наукового ступеня доктора наук / доктора філософії в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Додаток 1 Загальна характеристика дисертації

Додаток 2 Структура дисертаційної роботи

Додаток 3 Рецензія на матеріали планування теми дисертації

Додаток 4 Звіт про патентний дослідження

Додаток 5 Висновок ЕПК

Додаток 6 Висновок метролога

Додаток 7 Заява для затвердження індивідуального плану

Концепція стратегічного розвитку ДУ «ІСЩЛХ НАМН» на період до 2025 року

Надання платних послуг

Політика попередження і боротьби із дискримінацією, сексуальними домаганнями та булінгом в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про відділ епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, стоматології дитячого віку та ортодонтії

Положення про гаранта освітньої програми в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про дистанційне навчання в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про комісію із запобігання та врегулювання випадків, повяязаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та булінгом у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про куратора іноземного громадянина, який навчається в аспірантурі та докторантурі у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про лабораторію розробки та досліджень засобів гігієни ротової порожнини

Положення про наукові фахові видання у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про науково-дослідну лабораторію, відділ, відділення ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про науково-координаційний та патентно-інформаційний відділ ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про наукову бібліотеку ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про порядок формування індивідуальних освітніх траекторій здобувачами вищої освіти в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про приймальну комісію у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про проведення моніторингових заходів в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок акредитації представників засобів масової інформації на засідання Приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок оформлення та видачі академічних довідок здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі ДУ «ІСЩЛХ НАМН» в 2022 році

Стратегія розвитку в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Етичний кодекс співробітників та осіб, які працюють та навчаються у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Кодекс академічної доброчесності у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок превірки текстових документів та наявність академічного плагіату у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про вибіркові дисципліни здобувачів вищої освіти доктора філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про комісію з питань етики у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про організацію освітнього процесу для аспірантів та осіб, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про організацію наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про раду молодих вчених у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про стейкхолдерів освітніх програм у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №1 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №2 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №3 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №4 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №5 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №6 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №7 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Протокол №8 засідання приймальної комісії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Програма вибіркової дисципліни Критерії вибору метода знеболювання в дитячій стоматології

Програма вибіркової дисципліни Міні-імплантати і кістковий анкораж в ортодонтії

Програма вибіркової дисципліни Невідкладні стани, перша допомога на стоматологічному прийомі

Програма вибіркової дисципліни Протезування у дитячій стоматології

Програма вибіркової дисципліни Сучасний погляд на етіологію та патогенез основних стоматологічних захворювань та методи профілактики

Програма вибіркової дисципліни Сучасні аспекти клінічної ендодонтії

Програма вибіркової дисципліни Сучасні технології виготовлення зубних протезів із кераміки

Програма вибіркової дисципліни Сучасні хірургічні методи усунення дефектів у щелепно-лицевій ділянці

Програма вибіркової дисципліни Травма зуба у дітей та підлітків

Програма вибіркової дисципліни Хірургічні аспекти дентальної імплантації

Програма вибіркової дисципліни Щелепно-лицева хірургія в комплексному підході до лікування гнатичних форм прикуса

Програма вступних випробувань за спеціальністю Стоматологія

Програма навчальної дисципліни Стоматологія

Освітньо-наукова програма Стоматологія (2021)

Освітньо-наукова програма Стоматологія (2022)

Положення про віварій ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Інституційна структура системи внутрішнього забеспечення якості у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Оголошення_29_07_22

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про дотримання академічної доброчесності у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про експертну проблемну комісію у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про комісію з перевірки первинної документації наукових досліджень та ведення первинної документації наукових досліджень у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про моніторинг якості вищої освіти у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про організацію навчання іноземців та осіб без громадянства у аспірантурі та докторантурі у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про сектор біофізики та функціональної діагностики ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про сектор молекулярно-генетичних досліджень ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок взаємодії з випускниками аспірантури і докторантури у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок присудження ступеня доктора філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок провдеення публічної презентації наукових результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Порядок проведення попередньої експертизи дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Програма вибіркової дисципліни Клініка, діагностика та лікування ускладнень карієсу зубів у дітей у змінному прикусі

Програма вибіркової дисципліни Особливості профілактики, діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота

Програма вибіркової дисципліни Практична пародонтологія. Сучасний підхід у діагностиці, лікуванні та профілактиці

Процедура засідання разової спеціалізованої вченої ради для проведення публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Роз'яснення щодо функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про вчену раду ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Положення про освітньо-наукову программу підготовки доктора філософії ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Регламент діяльності вченої ради ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Статут ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та БДМУ

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ТОВ «Клініка сімейної стоматології «ДЕНТ-ХАУС»

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ІФНМУ

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ЛМІ

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ПП «Полін»

Рецензія 1 на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Рецензія 2 на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Рецензія на освітньо-наукову програму підготовки третього рівня вищої освіти 221 Стоматологія 2021

Рецензія 1 на освітньо-наукову програму підготовки третього рівня вищої освіти 221 Стоматологія 2022

Рецензія 2 на освітньо-наукову програму підготовки третього рівня вищої освіти 221 Стоматологія 2022

Відгук 1 на ОНП підготовки докторів філософії в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Відгук 2 на ОНП підготовки докторів філософії в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Відгук 3 на ОНП підготовки докторів філософії в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Відгук 4 на ОНП підготовки докторів філософії в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ВК1 Клініка, діагностика та лікування ускладнень карієсу зубів у дітей у змінному прикусі

ВК2 Особливості профілактики, діагностики та лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота

ВК3 Практична пародонтологія. Сучасний підхід у діагностиці, лікуванні та профілактики

ВК4 Протезування у дитячій стоматології

ВК5 Використання дентальних імплантатів у сучасній стоматології

ВК6 Критерії вибору метода знеболювання в дитячій стоматології

ВК7 Міні-імплантати і кістковий анкораж в ортодонтії

ВК8 Сучасні технології виготовлення зубних протезів із кераміки

ВК9 Щелепно-лицева хірургія в комплексному підході до лікування гнатичних форм прикуса

ВК10 Травма зуба у дітей і підлітків

ВК11 Сучасні хірургічні методи усунення дефектів у щелепно-лицевій ділянці

ВК12 Сучасний погляд на етіологію та патогенез основних стоматологічних захворювань та методи профілактики

ВК13 Невідкладні стани, перша допомога на стоматологічному прийомі

ВК14 Сучасні аспекти клінічної ендодонтії

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ОНМедУ

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ОНУ

Навчальний план підготовки доктора філософії

ОК 1 Філософія та методологія науково-медичного пізнання

ОК 2 Акададемічна доброчесність і професійна етика наукової діяльності

ОК 3 Іноземна мова

ОК 4 Методика викладання у вищій школі

ОК 5 Управління проектами в системі охорони здоровя

ОК 6 Медична інформатика та математична статистика

Рецензія 3 на освітньо-наукову програму підготовки третього рівня вищої освіти 221 Стоматологія 2022

Положення про службу охорони праці в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Розклад занять для очних денних аспірантів у 2022-2023 навчальному році

Положення про метрологічну службу ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ПДМУ

Сертифікат ISO ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Державна атестація наукової установи ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Ліцензія підвищення кваліфікації фахівців ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

Акредитаційний сертифікат Вища категорія ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. щодо рівня їх задоволеності освітнім процесом в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, щодо дотримання академічної доброчесності аспірантів/пошукувачів ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, щодо якості освітньої програми в ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, щодо якості викладання навчальних дисциплін у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ЗВІТ про результати анкетування здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти щодо політики та процедур вирішення конфліктних ситуацій у ДУ «ІСЩЛХ НАМН»

ЗВІТ про результати опитування працівників ДУ «ІСЩЛХ НАМН», зайнятих в освітньому процесі, щодо якості освітньої програми

Проект освітньо-наукової програми «Стоматологія»

Рецензія 5 на освітньо-наукову програму підготовки третього рівня вищої освіти 221 Стоматологія 2022

Договір про співпрацю між ДУ «ІСЩЛХ НАМН» та ДДМУ

Графік вступних іспитів у 2023 році

Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в аспірантурі та докторантурі в 2024 році

Програми вступних випробувань 2024

 

Login Form