Відділ моніторингу якості діяльності є структурним підрозділом ДУ "ІСЩЛХ НАМН" і підпорядковується безпосередньо директору. У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Статутом університету, наказами ректора та Положенням про відділ моніторингу якості діяльності ДУ "ІСЩЛХ НАМН". Робота відділу направлена на поліпшення якості освітнього процесу і забезпечення ефективної системи якості надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти.

 

Нормативно-правова база 

Положення про відділ (у PDF)

1 Закон «Про освіту» :http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2 Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19

3 Закон «Про вищу освіту» : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (pdf)

Статут ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

Стратегія ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

Програма розвитку  ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

Структура  ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

Положення про моніторинг якості освіти  ДУ "ІСЩЛХ НАМН"

10 Положення про проведення моніторингових заходів