22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія (натиснути для перегляду)

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 221 Стоматологія 2016-2019
2. Навчальний план 2016-2019
3. Рецензії на ОНП та навчальний план
4. Обговорення ОНП та навчального плану

(Пропозиції направляти на електронну адресу гаранта ОНП: ...) 
5. Робочий план
6. Група забезпечення
7. Робочі програми нормативних дисциплін

8. Робочі програми вибіркових дисциплін

Дисципліни за вибором загальної підготовки: